Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Συντονιστικής Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2010


Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε ομόφωνα να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή αλληλεγγύης των φοιτητών και μαθητών που διώκονται ποινικά για τα γεγονότα του Δεκεμβρίου του 2008, η ηθική συμπαράσταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Συλλόγου και να τεθεί στη διάθεσή της αντίγραφο του σχετικού αποσπάσματος για κάθε νόμιμη χρήση

Για τη Συντονιστική Επιτροπή του Συλλόγου
“Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου”

Δ. Γουγουλιάς

α.α.Κωνσταντίνα Σδραβοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου